Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

To athensdrivein.gr αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως athensdrivein.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, athensdrivein.gr (ο «Ιστότοπος»), θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της δικής σας εμπειρίας, την αξιολόγηση της χρήσης των στοιχείων και των λειτουργιών του Ιστοτόπου και για λόγους εξατομίκευσης και στόχευσης μάρκετινγκ από το AthensDrivein.gr. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική»), μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών, το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται, ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το athensdrivein.grσχετικά με την παρούσα Πολιτική. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, συναινείτε στη χρήση των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης (καλουμένων από κοινού «Cookies»), σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Θα έχετε δει σχετικά ένα αναδυόμενο παράθυρο κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο. Παρόλο, που δεν θα εμφανίζεται συνήθως σε επόμενες επισκέψεις, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε athensdrivein.gr να μην τοποθετεί πλέον Cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Δεδομένου ότι ορισμένα Cookies αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας, θα πρέπει να καθαρίσετε το ιστορικό της περιήγησής σας, για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος, αν επιθυμείτε να διακοπεί η επεξεργασία από athensdrivein.gr των πληροφοριών, που συλλέχθηκαν πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]athensdrivein.gr.

 

 

To Athensdrivein.gr μέσω του Ιστοτόπου συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή όταν αποστέλλετε πληροφορίες μέσω των εντύπων επικοινωνίας:

 

 

- Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 

- Αναγνωριστικό cookie

 

 

Σκοπός επεξεργασίας Σκοπός της επεξεργασίας των πιο πάνω αναφερομένων προσωπικών δεδομένων είναι (i) η βελτίωση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας από τη χρήση του Ιστοτόπου, (ii) να επικοινωνήσουμε μαζί σας με υλικό μάρκετινγκ σε περίπτωση, που το έχετε επιλέξει, και (iii) να προωθήσουμε τα προϊόντα μας μέσω διαδικτύου με τη χρήση των Cookies. Οι σκοποί (i) και (ii) βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον athensdrivein.gr να παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας και να παρέχει την καλύτερη λειτουργικότητα και εμπειρία από τη χρήση του Ιστοτόπου. Ο σκοπός (iii) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Cookies και το νόμιμο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, athensdrivein.gr θα προβαίνει σε διαχωρισμό των δεδομένων σας, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία σας από τις δικές μας δραστηριότητες μάρκετινγκ και να διασφαλίσει ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο στοχεύουν εσάς, εφόσον τα Cookies έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου. Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία από τη χρήση του Ιστοτόπου και για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες (εφόσον έχετε ζητήσει και έχετε επιλέξει να τις λαμβάνετε). Η επεξεργασία εκ μέρους athensdrivein.gr συμμορφώνεται με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και των απαιτήσεων ασφάλειας.

 

 

Δημοσίευση των πληροφοριών σε τρίτους από το Athensdrivein.gr δεν επιτρέπεται και  όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Το Athensdrivein.gr ενδέχεται να απαιτηθεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

 

 

Τα δικαιώματά σας Σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που athensdrivein.gr αποθηκεύει και επεξεργάζεται. β) Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. γ) Δικαίωμα διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. δ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. ε) Δικαίωμα σε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων («φορητότητα δεδομένων»). Δικαιούστε να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των 4 προσωπικών δεδομένων απευθείας σε άλλη εταιρεία ή σε άλλο πρόσωπο, που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. στ) Δικαίωμα εναντίωσης κατά του αποτελέσματος της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να ζητήσετε από athensdrivein.gr να μη λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, των προσωπικών σας δεδομένων, οι οποίες σας επηρεάζουν σημαντικά. ζ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε τυχόν παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από athensdrivein.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]athensdrivein.gr. Σημειώστε ότι athensdrivein.gr δεν είναι πάντα υποχρεωμένο να προβεί σε ενέργειες κατόπιν αιτήματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στο athensdrivein.gr, όπως η νομοθεσία που απαιτεί από athensdrivein.gr να διατηρεί προσωπικά δεδομένα, τυχόν δικαιώματα τρίτων ή κάτι παρόμοιο. Athensdrivein.gr καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αξιολογεί προσεκτικά κάθε αίτημα ξεχωριστά και θα δικαιολογεί τη μη λήψη μέτρων.

 

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα διαγράφονται.

 

 

Ιστότοποι τρίτων Επισημαίνουμε ότι αυτή η Πολιτική δεν καλύπτει πολιτικές απορρήτου των ιστοτόπων τρίτων, που ενδέχεται να συνδέονται με τον Ιστότοπο και ούτε είναι το athensdrivein.gr υπεύθυνη για αυτές.

 

 

Αλλαγές στην Πολιτική Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική και σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε την Πολιτική αυτή καθώς και την Πολιτική για τα Cookies τακτικά, για να ενημερώνεστε για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.